Наше дете има четири године и има Даунов синдром – мозаик. Већ другу годину похађа развојну групу школе Херој Пинки, код васпитачице Милице и Раде, које много воли и често их спомиње. Прво смо добили сервисну подршку, међутим, када смо дошли у школу и попричали са стручним лицима, они су нам предложили вртићку групу. Много […]

Ја сам Ивана. Мој син Алекса похађа предшколску групицу код васпитачица Милице и Монике и ми смо већ три године део велике породице школе Херој Пинки.Наше дружење са овим дивним људима почиње када је Алекси установљен первазивни развојни поремећај.Тада су нам саветовали да га упишемо у редован вртић, а да у нашу садашњу школу долази […]