Наш приступ едукацији


ОШ Херој Пинки је место где се деца са сметњама у развоју и инвалидитетом уче социјалним вештинама, самопослуживању и где развијају своје психофизичке капацитете.


Наша школа поред програма за основну школу спроводи и припремни предшколски програм за шта је добила сагласност Министарства.

Дешавање
12/05/2022

Ученици ССШ Радивој Увалић посетили развојну и припремну-предшколску групу

Дешавање
11/28/2022

Деца из развојне и припремне-предшколске групе посетили су ССШ Радовој Увалић

Дешавање
10/03/2022

Програм Дечје недеље

Дешавање
09/24/2022

Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе

Индивидуални образовни план

Индивидуални образовни план, скраћено ИОП, је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима.

Креативне секције
доступне у нашој школи

Престани да размишљаш о својим границама, почни да откриваш своје могућности.


Еколошка


Дигитална


Уметничка

Упознајте наш тим
посвећених стручњака

Ово су само неки од наших запослених.

52Г

Едукације

28

Наставника

Светлана Ђоковић
Светлана Ђоковић

Дефектолог - логопед

Живко Петковић
Живко Петковић

Дефектолог - тифлолог

Марина Бороцки
Марина Бороцки

Дефектолог - логопед

Данијела Танкосић
Данијела Танкосић

Дефектолог

Милица Буквић
Милица Буквић

Васпитач

Александра Павловић
Александра Павловић

Специјални педагог

Најновији текстови
са нашег блога

Најновији текстови са блога који воде наши запослени. Приче о стручним темама и животу у школи. Пратите нас за пуно интересантих текстова.