Наш приступ едукацији


ОШ Херој Пинки је место где се деца са сметњама у развоју и инвалидитетом уче социјалним вештинама, самопослуживању и где развијају своје психофизичке капацитете.


Наша школа поред програма за основну школу спроводи и припремни предшколски програм за шта је добила сагласност Министарства.

Дешавање
05/02/2023

Наша школа и хипотерапија

Дешавање
12/05/2022

Ученици ССШ Радивој Увалић посетили развојну и припремну-предшколску групу

Дешавање
11/28/2022

Деца из развојне и припремне-предшколске групе посетили су ССШ Радовој Увалић

Дешавање
10/03/2022

Програм Дечје недеље

Индивидуални образовни план

Индивидуални образовни план, скраћено ИОП, је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима.

Креативне секције
доступне у нашој школи

Престани да размишљаш о својим границама, почни да откриваш своје могућности.


Еколошка


Дигитална


Уметничка

Упознајте наш тим
посвећених стручњака

Ово су само неки од наших запослених.

52Г

Едукације

28

Наставника

Љиљана Карановић
Љиљана Карановић

Наставник

Данијела Танкосић
Данијела Танкосић

Дефектолог

Горана Шарац
Горана Шарац

Дефектолог - соматопед

Бранислав Жарковић
Бранислав Жарковић

Специјални педагог

Марина Бороцки
Марина Бороцки

Дефектолог - логопед

Тања Петковић
Тања Петковић

Дефектолог

Најновији текстови
са нашег блога

Најновији текстови са блога који воде наши запослени. Приче о стручним темама и животу у школи. Пратите нас за пуно интересантих текстова.