Наш приступ едукацији


ОШ Херој Пинки је место где се деца са сметњама у развоју и инвалидитетом уче социјалним вештинама, самопослуживању и где развијају своје психофизичке капацитете.


Наша школа поред програма за основну школу спроводи и припремни предшколски програм за шта је добила сагласност Министарства.

Дешавање
06/10/2022

Мала матура

Дешавање
05/26/2022

Поступак израде и примене ИОПа у основној школи и примери из праксе

Индивидуални образовни план

Индивидуални образовни план, скраћено ИОП, је посебан документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређеног ученика, у складу са његовим способностима и могућностима.

Креативне секције
доступне у нашој школи

Престани да размишљаш о својим границама, почни да откриваш своје могућности.


Еколошка


Дигитална


Уметничка

Упознајте наш тим
посвећених стручњака

Ово су само неки од наших запослених.

51Г

Едукације

28

Наставника

Александра Павловић
Александра Павловић

Специјални педагог

Бранислав Жарковић
Бранислав Жарковић

Специјални педагог

Данијела Танкосић
Данијела Танкосић

Дефектолог

Ивета Папова
Ивета Папова

Дефектолог

Љиљана Карановић
Љиљана Карановић

Наставник

Светлана Ђоковић
Светлана Ђоковић

Дефектолог - логопед

Најновији текстови
са нашег блога

Најновији текстови са блога који воде наши запослени. Приче о стручним темама и животу у школи. Пратите нас за пуно интересантих текстова.