Светлана Ђоковић

Дефектолог - логопед

Слађана Абаџић

Наставник верске наставе

Слађана Барјактаровић

Наставник енглеског језика

Милица Буквић

Васпитач

Марина Бороцки

Дефектолог - логопед

Јована Балиновић

Дефектолог

Николина Вигњевић

Дефектолог

Бранислав Жарковић

Специјални педагог

Љиљана Карановић

Наставник

Биљана Кошанин

Дефектолог - сурдолог

Александра Латковић

Дефектолог - олигофренолог

Невена Миливојевић

Дефектолог - олигофренолог

Маја Милићевић

Дефектолог - олигофренолог

Зденка Мађар

Дефектолог - логопед

Верица Ненадовић

Дефектолог - сурдолог

Тања Петковић

Дефектолог

Срђан Павловић

Дефектолог - олигофренолог

Ивета Папова

Дефектолог

Александра Павловић

Специјални педагог

Александар Пушкар

Наставник физичког васпитања

Сања Старчевић

Наставник верске наставе

Јовица Тркуља

Наставник физичког васпитања

Данијела Танкосић

Дефектолог

Горана Шарац

Дефектолог - соматопед