Тања Петковић

Дефектолог

Срђан Павловић

Дефектолог - олигофренолог

Слађана Барјактаровић

Наставник енглеског језика

Слађана Абаџић

Наставник верске наставе

Светлана Ђоковић

Дефектолог - логопед

Сања Старчевић

Наставник верске наставе

Николина Вигњевић

Дефектолог

Немања Бошкић

Наставник физичког васпитања

Невена Миливојевић

Дефектолог - олигофренолог

Милица Буквић

Васпитач

Марина Бороцки

Дефектолог - логопед

Марија Шулцова

Наставник верске наставе

Маја Радојевић-Јовић

Дефектолог - олигофренолог

Маја Милићевић

Дефектолог - олигофренолог

Љиљана Карановић

Наставник

Јовица Тркуља

Наставник физичког васпитања

Јована Балиновић

Дефектолог

Ивета Папова

Дефектолог

Зденка Мађар

Дефектолог - логопед

Живко Петковић

Дефектолог - тифлолог

Данијела Танкосић

Дефектолог

Горана Шарац

Дефектолог - соматопед

Верица Ненадовић

Дефектолог - сурдолог

Бранислав Жарковић

Специјални педагог

Биљана Кошанин

Дефектолог - сурдолог

Александра Павловић

Специјални педагог

Александра Латковић

Дефектолог - олигофренолог

Александар Пушкар

Наставник физичког васпитања