ГодинаНазив документаФормат
2022Позив за подношење понуде.docСкини
2022Одлука о додели уговора у поступку набавке добара.pdfСкини
2022Позив за подношење понуда за добра- столице за трпезарију.docxСкини
2022Обавештење о додели уговора.docxСкини
2022Позив за подношење понуда-радови.docxСкини
2023Позив за подношење понуда 01/2023.docxСкини
2023Одлука о додели уговора.docxСкини
2024Позив за доставу понуда за канцеларијски материјал.docxСкини
2024Позив за доставу понуда за хемију.docxСкини
2024Одлука о додели уговора канцеларијски материјал 2024.docxСкини
2024Одлука о додели уговора хигијенски материјал 2024.docxСкини