Ако из било ког разлога сумњате да развој вашег детета или неке његове способности нису развијене као код његових вршњака одмах треба да потражите помоћ дефектолога.

У Републици Србији свако дете, без обзира на узраст и установу / вртић или школу коју похађа, има право на бесплатну услугу додатне подршке.

Дефектолози школе „Херој Пинки“ додатну подршку пружају деци из општина Бачка Паланка, Бачки Петровац и Бач.

Додатна подршка обухвата дефектолошке третмане којима се подстиче и унапређује моторички, сазнајни, говорно-језички развој детета и вештине самосталности и социјализације. Ову услугу у нашој школи реализују у зависности од потребе детета логопеди, олигофренолози, сурдолози, соматопед, тифлолог, специјални педагог и дефектолог специјализован за рад са децом са вишеструким сметњама у развоју.

Одлуку о томе да ли ваше дете може да користи ову услугу и добије стручну дефектолошку помоћ доноси Интерресорна комисија ( ИРК) која постоји у свакој општини. Чланови ИРК ( педијатар, социјални радник, психолог и дефектолог) свако из свог домена рада процењује и доноси одлуку о томе која врста помоћи/ подршке је детету потребна.

Поступак процене потребе за додатном подршком најједноставније се покреће тако што што се обратите координатору ИРК у општини и попуните захтев за покретањем ове услуге. Након тога следи разговор са члановима ИРК.

Када добијете решење ИРК са мишљењем о томе која врста додатне подршке је потребна, дођите у нашу школу да се договоримо и закажемо термине дефектолошких третмана.

Уколико су вам потребне још неке информације о остваривању права на додатну подршку или начину на који можете да добијете стручну дефектолошку процену и помоћ за ваше дете, пишите нам на мејл адресу podrskaherojpinki@gmail.com или позовите бр школе 021 6040687 .