Дигитална писменост

У оквиру ваннаставних активности, ученици од првог до осмог разреда укључени су у рад секције „Дигитална писменост“. Циљ секције јесте да ученици развију дигиталне компетенције неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију и сарадњу. Кроз рад секције упознају са информационим и комуникационим технологијама кроз више области (делови рачунара, телефон, фотоапарат, интернет, софтвер). Обучавају се за рад на рачунару као и да безбедно користе интернет и претражују садржаје на интернету. Оспособљавају како да користе мобилни телефон, да пронађу контакте и позову родитеља или друга. Часови се организују се кроз различе врсте активности и то кроз теоријску наставу, коју прате вежбе и практичан рад. Све активности у оквиру секције су прилагођене интересовањима и способностима сваког ученика понаосог.

Уметничка секција

Уметничка секција је једна од омиљених секција у школи јер обухвата све оно у чему ученици уживају а то су глума, песма и игра. Кроз ову секцију сваки ученик може да искаже своју креативност и таленат. У секцију су укључени ученици од првог до осмог разреда. Током целе школске године секција је активна што се може видети и по бројним представама којима обележавамо важне датуме као што су Дан школе,Божић, Ускрс, школска слава Свети Сава, крај школске године. Са представама често гостујемо у другим школама и на разним градским манифестацијама.

Еколошка секција

Еколошку секцију похађају ученици од првог до осмог разреда. Часови секције организују се кроз разчите врсте активности и то кроз: теоријска предавања, практичан рад, креативни радионичарски рад, обележавање важних датума и сарадњу са друштвеном заједницом. На еколошкој секцији бавимо се свим сегментима заштите животне средине: рециклирамо, сакупљамо чепове, садимо дрвеће, цвеће и зачинско биље, израђујемо наставна средства од отпадног материјала, пуно шетамо, учимо о води, земљи, биљкама и животињама, здравим навикама у исхрани… Традиционално обележавамо дан пешачења, воде, шума и заштите животне средине. Сами одржавамо своје зелено школско двориште и веома смо поносни на њега.