Дуги низ година ОШ „Херој Пинки“ се бави и предшколским васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју. Тачније од 1.фебруара 1999. године у оквиру школе постоји и одељење за децу предшколског узраста. Деца млађег предшколског узраста, од 2,5 до 5,5 година, која имају решење надлежне општинске интерресорне комисије , похађају развојну групу.

Васпитно – образовни рад је организован у складу са новим Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. За време боравка у групи, а зависно од потреба сваког детата, деца имају додатну подршку дефектолога различитих профила као што су логопед, олигофренолог, соматопед, сурдолог и тифлолог.

Узраст од рођења до поласка у школу сматра се кључним за развој детета. У том периоду дете открива читав један свет вештина и знања које на каснијем узрасту само надопуњује и шири. Првих пет година живота су јако битне за спровођење третмана и пружање подршке, нарочито за децу са развојним потешкоћама. Током овог периода дететов мозак има изузетну способност да мења и прилагођава искуства и стимулације. Показало се да ако деца немају различита искуства и стимулације у раном узрасту, да њихов мозак неће бити способан да компезује различите губитке. Зато је  задатак свих нас  да  за свако дете обезбедимо стимулативну средину где ће само или уз помоћ моћи да развије  све своје способности.

Упис у развојну групу траје током читаве године.