Могућност похађања продуженог боравка у нашој школи имају ученици од првог до осмог разреда.

Радно време боравка је од 11:00 до 15:00 часова и рад се организује у учионици, фискултурној сали и школском дворишту. Током боравка организован је и ручак, који планира и припрема стручно особље водећи рачуна о нутритивним вредностима и посебним дијететским потребама ученика.

Рад у продуженом боравку је организован кроз три области:

Рад и учење

У оквиру ове области ученици израђују домаће задатке и уче предвиђено градиво и увежбавају стечене вештине и знања кроз вежбе пажње и концентрације и памћења. Такође су развијају радне и дисциплинске навике, говорно језичке способности и способности у области покрета тела и писања, кроз различите говорне спортске, телесне вежбе и игре. Све ове активности су се спроводе у складу са предвиђеним индивидуалним образовним планом сваког ученика.

Рад на осамостаљивању и усвајању основних практичних навика и вештина усваја се кроз активности програма животних вештина. Програм подразумева хигијенске навике, бригу о исхрани, простору, одећи и обући, као и основно културно понашање.

Слободне активности

У оквиру слободних активности организован је групни рад и игра. Циљеви рада и игре су усмерени на развој сарадње, емпатије и интересовања. Ове активности подразумевају учење и увежбавање коришћења различитих материјала и алата у раду, чиме се развијају практични, естетски и уметнички потенцијали. Такође се уче правила понашања у игри и раду, као и општа правила друштвених спортских и других игара.

Слободно време

У овој области ученици бирају активности, у циљу васпитања личности и културних навика, релаксације и уче како могу конструктивно испунити и користити време. Ове активности се остварују кроз игре, радионице, предавања, вежбе дисања и опуштања.

У сарадњи са тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, остварују се активности предвиђене њиховим програмом и планом рада, који се састоји од низа вежби и предавања на теме насиља, зависности и заштите од разних опасности, као и вежби за контролу фрустрација, толеранцију и стрпљење.

Такође, остварује се сарадња са еколошком секцијом у извођењу активности предвиђених пројектима секције. У циљу сарадње са родитељима, боравак повремено организује предавања и свакодневно врши саветодавни и инструктивни рад.