Дуги низ година ОШ „Херој Пинки“ се бави и предшколским васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју. Тачније од 1.фебруара 1999. године у оквиру школе постоји и одељење за децу предшколског узраста. Деца која су у години пред полазак у школу, узраста од 5,5 до 7 година, похађају припремну- предшколску групу. Васпитно – образовни рад је организован у складу са новим Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. За време боравка у групи, а зависно од потреба сваког детата, деца имају додатну подршку дефектолога различитих профила као што су логопед, олигофренолог, соматопед, сурдолог и тифлолог. Сва деца која имају решење од надлежне општинске интерресорне комисије могу бити уписана у групу ради похађања исте.

Упис у припремну предшколску групу траје током читаве године.