05/02/2023

Почетак догађаја

Наша школа и хипотерапија

Наша школа у сарадњи са Црвеним Крстом Бачка Паланка почела је реализацију хипотерапијског програма са децом наше школе. Хипотерапија као вид рехабилитационог поступка подразумева терапијске активности уз помоћ коња које ће детету са сметњама у развоју помоћи да развије функционалне вештине и побољша квалитет живота.