Сва деца у нашој школи и вртићу користе услуге додатне подршке.

О врсти подршке и динамици третма одлучује Тим за додатну подршку заједно са васпитачем, учитељем или наставником. На почетку школске године или када се дете упише у школу или вртић уради се дефектолошка процена способности и даје предлог о врсти и интензитету додатне подршке која је детету потребна.

Подршка може бити индивидуална, њу чине логопедске вежбе, превентивно- корективне и вежбе реедукације психомоторике; и групна као групне логопедске и групне психомоторне вежбе. Сви облици вежби/третмана се изводе у току боравка детета у нашој установи по одређеном распореду и у складу са школским распоредом или активностима у вртићу. Све активности и облици додатне подршке имају за циљ да помогну детету у савладавању развојних, школских, социјалних препрека и омогуће развој свих дететових потенцијала. Родитељима се дају савети како сами могу да подстичу развој дететових способности код куће.