СПЕЦИФИЧНИ ПРОГРАМИ ИНДИВИДУАЛНИХ ОБЛИКА РАДА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

 • Програм реедукације психомоторних способности
 • Програм превентивно-корективних вежби и игара 
 • Програм стимулације когнитивних способности
 • Програм стимулације говорно- језичких способности
 • Програм стимулације аудио-лингвистичких способности
 • Програм стимулације визуелних способности
 • Програм превенције проблема у понашању
 • Програм додатне подршке у понашању

СПЕЦИФИЧНИ ПРОГРАМИ ГРУПНИХ ОБЛИКА РАДА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

 • Програм групних психомоторних вежби
 • Програм групних логопедских вежби
 • Програм групних корективно-превентивних вежби
 • Програм групних вежби социјалних вештина
 • Програм животних вештина
 • Програм преакадемских вештина
 • Програм за савладавање почетног читања и писања
 • Програм за савладавање нумеричких вештина
 • Програм савладавања функционалних вештина
 • Програм допунске и додатне наставе