Књиговођа

 

СВЕТЛАНА РАДОЈЧИН...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЂЕНА 10.06.1967.ГОДИНЕ У ВРБАСУ. ЗАПОСЛЕНА НА МЕСТУ РАЧУНОВОЂЕ ОД 2006. У ОШ МИЛЕТА ПРОТИЋ 50% И ОД 2009. У ОШ ХЕРОЈ ПИНКИ 50%. ОСНОВНУ И СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛА У ВРБАСУ. 2003. ГОДИНЕ ПОЛОЖИЛА ЗА РАЧУНОВОЂУ. РАДНО ИСКУСТВО СТИЦАЛА РАДОМ У ВРБАСУ, ГИМНАЗИЈИ 20. ОКТОБАР И ССШ ДР РАДИВОЈ УВАЛИЋ БАЧКА ПАЛАНКА