Сервиси...

 

Сервис за рану интервенцију

Сервис за подршку редовном образовном систему

Сервис за асистивну технологију

УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО КРОЗ СЕРВИСЕ:

Процена способности детета

• Дефектолошка процена

- Процена когнитивних способности

- Процена моторичких способности

- Процена говорно – језичких способности

- Процена аудитивних способности

- Процена понашања ученика

• Психолошка процена

• Израда индивидуалног плана подршке

- Одређивање врсте подршке

- Недељни распоред рада у индивидуалној подршци и недељни распоред рада у посебној групи у којој се пружа додатна подршка

- Циљеви, стандарди и исходи додатне подршке

- Одређивање временског периода на који се доноси индивидуални план подршке

- Израда плана вредновања и вредновање ИПП

                                                                                      наставак на следећој страни...