„Буди бољи, буди јачи“

 

        „Буди бољи, буди јачи“ је назив пројекта са којим је школа аплицирала на грант у оквиру пројекта ДИЛС код Министарства просвете, а реализован од октобра месеца 2011. године до октобра месеца 2012. године. Подршка за остваривање овог пројекта обезбеђена је у оквиру пројекта „ Пружање унапређених услуга на локолнам нивоу- ДИЛС“, који реализује Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке, средствима Светске банке/ Међународне банке за обнову и развој, IBRD зајам број 7510 YF.

        Општи циљ пројекта

Унапређивање квалитета и доступности образовања, васпитања и стручне подршке деци и ученицима са сложеним сметњама у развоју.

Специфични циљеви пројекта

• Унапређивање професионалних компетенција запослених у школи за рад са ученицима са сложеним сметњама у развоју.

• Успостављено партнерство са институцијама на локалном нивоу у циљу укључивања деце са сметњама која су била ван система образовања.

• Успостављени механизми сарадње специјалне школе и осталих образовних установа ради подизања квалитета образовања деце/ученика са сметњама у развоју.

• Успостављен систем подршке за рану интервенцију код деце са сметњама у развоју.

• Унапређени капацитети у школама за коришћење асистивне технологије као облика подршке у процесу образовања ученика са сметњама у развоју.