Предшколски програм...

 

     Реализује се у две групе: развојној у коју су укључена деца од 3-6 година и припремна предшколса у коју су укључена деца од 5,5 -7 година. Основни циљ предшколског образовања је да допринесе целовитом развоју детета стврарањем услова и подстицаја који ће омогућити да свако дете развије способности и особености личности, проширује своја искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, као основа за стицање нових облика учења, сазнавања и понашања.

     Програм се реализује кроз следеће васпитно- образовне облике:

• Развој говора и језика

• Сензорни и психомоторни развој

• Упознавање природне околине и друштене средине

• Основни математичко –логички појмови

• Самопослуживање, старање о себи, безбедност детета и здравствено васпитање

• Музичко васпитање

• Ликовно васпитање

• Радно васпитање

• Физичко васпитање