071395
мај 2022
пусчпсн
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Уводна реч - о нама

О Нама...

Основна школа „Херој Пинки“ као самостална институција почиње са радом од 1971. Године. Оно што се мењало од почетка рада школе до данас јесу 2људски и материјални ресурси, услови у којима је школа радила и те промене су чиниле да школа из године у годину буде у могућности да пружа све квалитетније услуге едукације, хабилитације и рехабилитације деце са сметњама у развоју, као и подршку њиховим породицама.
Школа се бави васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју узраста од 3 до 19 година. Пружамо подршку и деци из редовног образовног система, наставницима у редовним школама и породицама деце са сметњама.
Наш циљ је да свако дете у складу са својим способностима и интересовањима оствари максималан могући напредак у развоју своје личности, да буде срећно и задовољно собом, да функционише што самосталније, и да буде укључено у редовне животне токове у својој друштвеној средини.
Желимо да будемо школа у којој деца без обзира на степен и врсту сметње у развоју радо проводе време, бавећи се разноврсним активностима заједно са вредним, амбициозним и посвећеним стручњацима.

ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ

Дечја недеља под слоганом ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕЕ И РАЗУМЕТЕ, почела је 4. октобр и трајаће до 8. октобра. Прва три дана обележили смо различитим активностима. Понедељак смо започели као мали сликари, у уторак смо били гости на Багремари где су нас угостили наши домаћини из Црвеног крста, а за веселу атмосверу у среду побринули су се сви они који веле да певају. Тога дана пожелели смо и добродошлицу и нашим ђацима првацима..

У СУСРЕТ ДЕЧЈОЈ НЕДЕЉИ

И ова Дечија недеља је прилика да подсетимо да децa треба да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни друштвени актери. Пријатељима деце Србије то је вишедеценијска мисија, али нам је у томе помотребна помоћ свих вас! Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом, чија инспирација су стихови песме Дете, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића:
ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ
ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ


Дечија недеља је највећа национална манифестација за децу, која се сваког октобра одржава у циљу уједињења свих друштвених актера са циљем континуинираног побољшања положаја детета. Она је и прилика да се укаже на постигнуто, али и на недостајуће у области промоције и заштите дечјих права у Републици Србији.
Дечију недељу препознају и обележавају све релевантне институције образовања и културе, социјалне и здравствене заштите, а симбол је и успешне сарадње државе, цивилних и струковних организација, као и угледних појединаца посвећених деци у заштити дечијих права.
Дечија недеља је уједно и најрадоснија седмица у години, обележена пуним учешћем деце у свим програмима који је прате и у којима деца имају прилику да покажу своје таленте, вештине и способности, a одржаће се под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографију.
Традиција Дечије недеље је веома дуга – на овим просторима се обележава од 1934. године, од 1987. године је на предлог организације Пријатељи деце Србије уведена у Закон о друштвеној бризи о деци. Oд 2018. године се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом. Све време свог постојања манифестација прилагођава програмске циљеве актуелним потребама деце и младих, али не мења своју мисију – увек указујући на стварни положај детета и младих у друштву и важна питања у овој области, скрећући пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима, како у породици, тако у локалној заједници и друштву у целини.
Улога Дечије недеље је и избор најактуелнијих тема за допринос даљем развоју савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. Она подстиче унапређење положаја детета у нашем друштву кроз континуинирани развој свих услова, и пружање финансијске, социјалне, здравствене, културне и образовне подршке за остварење ових циљева. Дечија недеља, такође, подстиче пуно учешће деце и младих у друштвеном животу, сензибилишући јав
* Слоган Дечије недеље су стихови чувеног песника за децу Љубивоја Ршумовића из песме „Дете“
ност о потреби пружања једнаких шанси за свако дете, као и у остваривању њиховог пуног потенцијала кроз слободно формирање и изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу, а у складу са годинама живота и зрелошћу.
Планетарни изазов настао услед пандемије COVID-19 показао је да само у атмосфери опште сарадње свих државних органа, стручних, хуманитарних и струковних организација и удружења и других актера, као и грађана у целини, можемо заједнички превазићи кризу, а неопходно је имати у виду да је брига о најрањивијим групама становништва, попут деце, темељ праведног друштва. Ове године ће Дечија недеља бити обележена у духу заштите, унапређења и промоције свих дечјих права и подсећања шта као друштво чинимо и чиниће¬мо да подржимо визију света у којем свако дете има могућност да оствари свој пуни потенцијал без дискриминације, да је заштићено, вољено и поштовано и да има могућност да учествује у доношењу одлука које утичу на њен или његов живот, а у духу наше традиције и Конвенције о правима детета и свих позитивних међународних и домаћих прописа.
Циљеви „Дечије недеље“ су:
– скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;
– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;
– презентација до сада постигнутих резултата;
– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;
– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;
– промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;
– покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права.
Програмске активности, циљеви и теме Дечије недеље почивају на релевантним међународним и националним документима и прописима, као и задацима у процесу придруживања Европској унији, а реализују се у свим срединама, на републичком и локалном нивоу, уз пуно учешће деце и младих.
Основни документ за планирање и реализацију активности у току Дечије недеље је Конвенција о правима детета Уједињених нација, усвојена 1989, а ступила на снагу 1990. године. Генерална скупштине УН 2002. године, усвојила је и завршни документ ,,Свет по мери деце”, који је дао јасне смернице за признавање, заштиту и промовисање права детета, као и развој услова за њихово остваривање и заштиту.
Породичним законом у национални правни оквир уграђени су главни принципи Конвенције о правима детета, и то: право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију и право на недискриминацију. Савет за права детета, као једно од саветодавних тела Владе, активан је од 2002. године. Национални оквир за конкретне мере које воде стварању савременог инклузивног друштва дао је Општи протокол за заштиту деце од злостављања
и занемаривања, који је Влада донела 2005. године. Уследили су документи који доприносе социјалној и образовној инклузији све деце, унапређују доступност образовања и подижу његов квалитет, уз посебну пажњу усмереној ка деци из осетљивих група.
Одбор за права детета као посебно радно тело Народне скупштине РС делује од 2012. године. У 2018. години почео је да се примењује нови Закон о фи¬нансијској подршци породица са децом. У 2020. години усвојена је Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља од 2020. до 2023. године са припа-дајућим Акционим планом за 2020. и 2021. годину.
Неопходно је хитно приступити изради нове националне стратегије у области права детета, јер је Национални план акције за децу престао да важи 2015. године, а усвајање Закона о правима детета и Заштитнику права детета би донело усаглашавање постојећих законских текстова са ратификованим међународним уговорима и обезбедио би независни механизам за промовисање, унапређивање, контролу и координацију остваривања права детета у Србији.
Дечија недеља ће промовисати важност примене свих постојећих механизама за квалитетно и здраво одрастање деце у различитим околностима. Због тога је изузетно важан корак апсолутна примена постојеће, као и рад на недостајућој легислативи у овој области.

Као и сваке године и наша школа се придружује обележавању Дечје недеље .Од 4.10-8.10. предвиђене су следеће активности:

ПОНЕДЕЉАК:
4.10. ОД 09:30 БИРАМО НАЈЛЕПШИ ЦРТЕЖ (цртање/бојење)
Активности ће се одвијати у сали или у дворишту школе у зависности од временских услова.

УТОРАК:
5.10. ОД 09:30 ИЗЛЕТ НА БАГРЕМАРИ ИЛИ БИОСКОПСКИ ДАН У БОРАВКУ ШКОЛЕ УЗ КОКИЦЕ И ФИЛМ

СРЕДА:
6.10. ОД 09:30 ПРИЈЕМ ПРВАКА И КАРАОКЕ
Играмо се и дружимо уз музику, бирамо најбоље и додељујемо дипломе.

ЧЕТВРТАК:
7.10. ОД 09:30 ШЕТЊА ДО ДУНАВА И БОРАВАК У ПРИРОДИ
У случају кише, правимо дидактички материјал за нашу школу и лакше учење.

ПЕТАК:
8.10. ОД 09:30 СПОРТСКЕ ИГРИЦЕ
Вежбамо и бирамо најбоље спортисте.

Безбедан почетак нове школске године

Како се приближава почетак нове школске године, а у жељи да се образовно-васпитни рад од 1.09.2021. године остварује на уобичајен начин, непосредно у простору школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је припреми инструкције за образовно-васпитне установе.

У складу са тим, молимо вас да се упознате са садржајем дописа, који достављамо у прилогу, као и да са истим упознате запослене у вашој установи и родитеље, односно друге законске заступнике ваших ученика.

 

Са дописом Министарства можете се упознази кликом ОВДЕ.

ОД СТАРОГА НОВО

ИМА ЈЕДНА КУЋИЦА ДРАГА СРЦУ МОМ

Има једна кућица
драга срцу мом,
та кућица под липом
стари је мој дом.

У њој живи мајчица
добри отац мој
а и мени најлепше
живет’ је у њој.

Уз ове лепе стхове деца из развојне и припремне школске групе су показала да се од старог увек може направити и нешто ново.И не само то, послали су нам и лепу еколошку поруку како може да се употреби отпадни материјал а самим тим и заштити животна околина.

ДРУЖЕЊЕ У БАГРЕМАРИ

 

Црвени крст из Бачке Паланке и ОШ „Херој Пинки“ су стари другари, па као и што приличи добрим пријатељима и овог маја је у њиховом одмаралишту у Багремари организовано једно лепо дружење деце, наставника, родиреља и чланова Црвеног крста. Ученици су се лепо забавили различитим активностима у виду радионица које су осмислили наставници и учитељи, а за родитеље је Црвени крст организовао кратку обуку из прве помоћи. Један од повода за ово лепо дружење је и обележавање Међународног дана породице који се обележава 15. маја.

КО ЈЕ ТО СОМАТОПЕД

Ко је то СОМАТОПЕД? Шта он ради? - Соматопед васпитава, образује и рехабилитује особе са моторичким поремећајима. У подручје рада соматопеда спада: превенција, рана детекција, дијагностика, дефектолошки третман и социјална интеграција особа са моторичким поремећајима. Соматопед помаже деци са слабом покретљивошћу, оштећењима грубе и фине моторике, деци са успореним психомоторним функцијама као и деци којима је потребна помоћ у области графомоторике. Соматопед ради на пољу стимулације и усвајања моторних образаца, усвајања моторних вештина и координације, организовања функција пажње, визуомоторне контроле и опажања. Третмани и стимулација се спороводе индивидуално уз прилагођавање потребама, способностима и склоностима сваког детета.